Juuksuri algõpe (iluteeninduse riikliku kutsestandardi alusel)

START:
17. Nov 2018
DURATION:
1600 tundi

Address

Lootsi 10, Tallinn ( KOCHI AIDADA)   View map

Categories

Iluteenindus

 

Maht:  1600 või 2100 tundi ( päevane)

Kaugõpe ja õhtuõppe 600 kontakt tundi ( iseseisevtöö 1000 tundi)

Kursus maksumus kestvusega 12 kuud: 208,3 € kuu ( 2500€)

Kursus maksumus  kestvusega 17 kuud: 147 € kuu ( 2500€)

Kursuse algus:   06.01.2019eesti keeles  

06.01.2019vene keeles 

TKH Majandustegevusteate nr. 141720

Toimumise koht: Kada tee 56a, Lootsi 10 II korrus, Tallinn Eesti 

Kaugõpe ja õhtuõppe algus 17.11..2018.

 

 

Kursuse sisu:

Sissejuhatus õpingutesse, majandusõpe, tööseadusandluse alused, töökeskkonnaohutuse alused, klienditeenindus, arvutikasutuse ja asjaajamise alused, nahahaigused, juuksuri erialane inglise keel, soengukunst ja kujundamine, juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine, habeme ja vuntside modelleerimine, soengute modelleerimine.  Lisaks on võimalus soovijatel õppida põhiprogrammi väliselt ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude modelleerimine, tootetutvustused-koolitused. Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kinnitav õppepraktika toimub kaasaegses kooli õppesalongis.

Õpiväljundid: õpilane saab kursuse lõpuks juuksuri baasteadmised.

Õppekorralduse alused:

ERIEK õppekorralduse alused,vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord,õppetasu maksmise,sellest vabastamise ja selle tagastamine ja teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

Juuksuri  päevase kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

Maht 40 õppenädalat ( 1600 tundi).

 

Jrk Moodulid Kogumaht (õn) Maht (õn) 1õppeaasta  
Kontakt/ iseseisevtöö Praktiline töö Kokku  Tundi    
I Üldõpingud (üldoskuste moodulid) 7       3/4          
1 Sissejuhatus õpingutesse ja karjääri planeerimise alused 7       3/4 0 7  280    
II Põhiõpingud (põhioskuste moodulid) 32            
8 Juuksuri erialane  keel 1 1 0 1  40    
9 Soengukunst ja kujundamine 5 3 2 5  200    
10 Juuste hooldus 2 1 1 2  80    
11 Struktuurikujundus 6 3 3 6  240    
12 Värvitöötlus 8 3 5 8  320    
13 Juuste lõikamine 10 2 8 10  400    
III Lõpueksam 1        40    
  KOKKU 40         1600    

 

Juuksuri päevase kursuste õppekava on koostatud  riikliku õppekava põhjal.

Tabelis on ära toodud nii auditoorne kui praktiline töö

Kursuste õppekavas puudub praktika, küll aga sisaldavad kõik moodulid praktilist tööd..

Juuksuri  kaugõppe kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

JUUKSURI kursuste   õppeplaan  1,5 aastat   ehk 1600 tundi
  Üldõpingud kontakt/isese Kokku   Õpetajad
1. Sissejuhatus õpingutesse 20/20 40   Kursuse juhendaja Elo Paluoja
2.  ja karjääri planeerimise alused 20/20 40   Milvi Moks
3.   20/20 40   Anne Hinpere -Rautsik
4.   20/20 40   Krista Vare
5.   20/20 40   Ester Raiend
6.   30/10 40   Kristina Vassus
        240  
  Põhiõpingud        
7. Soengukunst ja kujundus 120/120 240   Elo Paluoja
8. Juuste hooldus 40/40 80   Elo Paluoja
9. Struktuuri kujundus 120/120 240   Elo Paluoja
10. Värvitöötlus 160/160 320   Leana Mölder
11. Juuste lõikamine 200/200 400   Elo Paluoja
12. Juuksuri erialane inglisekeel 20/20 40   Galina Kruusimägi
        1320  
13. Lõpueksam 40 40 40  
    800/800   1600  
           
           
           
Teoreetiline  õpe 800 tundi
Praktikumid ,seminarid, iseseisvad praktilised tööd 800 tundi

 

 

Töövahendid:

Õppemaks  sisaldab lisaks õpingutele kunstjuustega kahte harjutuspead, lõikuskääre ja fileerkääre. Õppijal on võimalik koolis kasutada lõikusmasinaid, lokitange, sirgendajaid, rulle jms. Lisaks on soovitav soetada endale isiklikud töövahendid kammid, harjad, klambrid jms. Eriala koolitajad:  Leana Mölder;  Reet Merima, Anu Kauber, Elo Pauoja,  Svetlana Malinina

 

Leana Mölder

hariduse juhtimine MA; kutsepedagoogika bakalaureuse kraad; juuksuri kutseharidus; Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2009

Reet Merima

juuksuri kutseharidus, õpib Tallinna Ülikool, kuteõpetaja BA

Anu Kauber

juuksuri kutseharidus, Tallinna Ülikool, käsitöö õpetaja

Elo Paluoja,

juuksuri kutseharidus, TTÜ  mikrobioloog

 

Svetlana Malinina,

juuksuri kutseharidus, keemik

 

 

TOP